Ertu að byggja?

Þegar hús er byggt er mikilvægt að huga frá upphafi að tengingum við hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu.

Ertu að byggja?

Hér má finna upplýsingar sem gagnast húsbyggjendum til að tryggja fagleg vinnubrögð á hönnunar- og byggingarstigi nýbygginga eða vegna viðhalds eldri bygginga. Áður en sótt er um tengingu hjá okkur er gott að glöggva sig á hvaða þjónustu við bjóðum upp á á þínu svæði en það geturðu séð á yfirlitsmynd yfir veitusvæði okkar. 

Hvað þarf til að tenging komist á? 

  • Á skipulögðum nýbyggingarsvæðum þarf ekki að sækja um tengingu við fráveitu, en aðrar tengingar þarf að sækja um, bæði bráðabirgðatengingar og varanlegar. 

  • Inntaksrýmið þarf að uppfylla skilyrði byggingareglugerðar eins og t.d. um loftræstingu og að niðurfall sé í gólfi. 

  • Aðstæður á verkstað þurfa annars að uppfylla skilyrði sem sett fram í þessum bæklingi. 

  • Þurfi starfsmenn eða verktakar á vegum Veitna að hverfa af verkstað vegna þess að skilyrðum í þessum bækling séu ekki uppfyllt, munu Veitur innheimta endurkomugjald fyrir hverja endurkomu samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

  • Sækja þarf tímanlega um tengingu svo starfsfólki Veitna gefist tími til hönnunar og lagningu heimlagna. 

  • Sé sótt um bráðabirgðaheimlagnir skal hafa það í huga að allar bráðabirgðaheimlagnir aftengjast þegar aðalheimlagnir verða tengdar. 
  • Inntaksrými á að vera við útvegg á þeirri húshlið sem heimæð kemur að.

Umsókn um heimlögn 

Ef þú ert að byggja á skipulögðum nýbyggingarsvæðum þarftu ekki að sækja um tengingu við fráveitu eða gagnaveitu en aðrar tengingar þarf að sækja um, bæði bráðabirgðatengingar og varanlegar. Brýnt er að vanda frágang umsóknar og tilgreina allar umbeðnar upplýsingar eins og form hennar gerir ráð fyrir. Koma þarf skýrt fram hvaða heimlögnum er óskað eftir og tilgreina byggingarstjóra, rafverktaka og pípulagnameistara eftir því sem við á.