Ekki þörf á að sjóða vatn úr Grábrókarhrauni

16. október 2019 - 10:53

Veitur, að höfðu samráði við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, aflétta hér með tilmælum til viðskiptavina vatnsveitu fyrirtækisins úr Grábrókarhrauni um suðu neysluvatns. Sýni tekin úr vatnsbólinu sjálfu og víðar úr veitukerfinu síðustu daga hafa staðist gæðakröfur og settur hefur verið upp lýsingarbúnaður við vatnsbólið sem tryggir enn frekar öryggi vatnsins.

Veitur biðja viðskiptavini velvirðingar á öllum þeim óþægindum sem þetta hefur valdið og þakka þeim fyrir að sýna stöðunni skilning.

Það var fimmtudaginn 3. október síðastliðinn að fyrst vaknaði grunur um gerlamengun í vatnsbólinu í Grábrókarhrauni. Það þjónar Borgarnesi, Bifröst og Varmalandi auk fjölda sumarhúsa og nokkurra lögbýla í Borgarfirði. Þá þegar ráðlögðu Veitur íbúum að sjóða neysluvatn. Daginn eftir var þeim tilmælum aflétt þar sem nýjustu sýni úr vatnsbólinu stóðust kröfur. Engu að síður ákváðu Veitur að hefja daglega sýnatöku úr vatnsbólinu og að setja þar upp lýsingarbúnað. Lýsing á vatni með útfjólubláu ljósi er mjög áhrifarík leið til að hreinsa drykkjarvatn og gera það öruggt til neyslu án þess að hafa önnur áhrif á vatnið eða gæði þess.

Viku síðar, fimmtudaginn 10. október, vaknaði aftur grunur um að gerlar væru í vatninu. Þá gáfu Veitur og Heilbrigðiseftirlit Vesturlands út tilmæli um suðu neysluvatns frá vatnsbólinu. Í ljósi þess hversu stutt var frá fyrri grun og að stutt væri í að lýsingarbúnaður væri orðinn virkur, var ákveðið í öryggisskyni að láta tilmælin ná til dagsins í dag, miðvikudagsins 16. október.

Auk þess að senda fjölmiðlum tilkynningar, höfðu Veitur símleiðis samband við viðkvæma viðskiptavini, svo sem heilbrigðisstofnanir og skóla, og sendu tilkynningar til þeirra viðskiptavina sem fyrirtækið hefur farsímanúmer eða netföng hjá. Þar sem Veitur hafa ekki slíkar upplýsingar hjá öllum viðskiptavinum, var einnig leitað til Neyðarlínunnar 112 um að koma SMS-skilaboðum til fólks á áhrifasvæði vatnsveitunnar.

Lýsingarbúnaðurinn er samskonar og Veitur hafa rekið við vatnsból Akurnesinga um árabil. Búnaðurinn við vatnsbólið í Grábrókarhrauni hefur nú verið í prófun og stillingum frá laugardeginum 12. október. Fylgst hefur verið með virkni hans með daglegum sýnatökum. Vegna þess að tíma tekur að fá vísbendingar úr sýnatökum og vegna þess að vatnið er lengi á leiðinni frá vatnsbólinu í Grábrókarhrauni í krana neytenda í Borgarfirði, hafa Veitur ekki viljað aflétta tilmælum til viðskiptavina vatnsveitunnar fyrr en nú.

Vísindafólk Veitna á nú í samstarfi við rannsóknarstofur hvorttveggja um að útiloka tiltekna möguleika á upptökum mengunarinnar og að rannsaka aðra kosti frekar. Slíkar rannsóknir munu taka nokkurn tíma. Lýsingarbúnaðurinn sem settur hefur verið upp á að tryggja öryggi vatnsbílsins en engu að síður verður áfram grannt fylgst með gæðum vatnsins úr Grábrókarhrauni.