Námskeið um blágrænar ofanvatnslausnir

06. september 2018 - 08:30

Endurmenntun HÍ, í samstarfi við Veitur, Reykjavíkurborg, Alta og CIRIA, heldur tvö námskeið á þessu misseri um ofanvatnslausnir.  Á námskeiðunum verður m.a. farið í hönnun mismunandi lausna, grunnforsendur, útreikninga, mengun og öryggismál. Annað er haldið 24. september en þá verður Sue Illman landslagsarkitekt og frumkvöðull í þessum málaflokki með inngangsnámskeið og 27. og 28. nóvember verða Anthony McCloy verkfræðingur og Robert Bray landslagsarkitekt með framhaldsnámskeið. Þessir kennarar hafa allir mikla reynslu af innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna í Bretlandi.

Stefnumörkun um ofanvatnslausnir má finna í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, í loftslagsstefnu borgarinnar, aðlögun að loftslagsbreytingum og í aðgerðaráætlun um líffræðilegan fjölbreytileika. Þverfaglegur stýrihópur starfsmanna Reykjavíkurborgar og Veitna hefur með höndum að innleiða verkefnið eftir þeirri stefnumörkun. Lykillinn að því að taka upp blágrænar ofanvatnslausnir er þverfaglegt samstarf í skipulags-, fráveitu- og umhverfismálum með aðkomu þeirra sem sjá um græn svæði og með góðri samvinnu við íbúa.

Hvað eru ofanvatnslausnir?

Ofanvatnslausnir sem oft eru nefndar blágrænar ofanvatnslausnir, einnig eru þær nefndar sjálfbærar ofanvatnslausnir, fela í sér að nýta ofanvatn, regn og snjó á umhverfisvænan og staðbundinn hátt. Slíkar lausnir fela í sér að nýta vatnið innan lóðarinnar t.d. með því að hafa þök með gróðri sem nýta ofanvatnið (svokölluð græn þök), tjarnir, svelgi og regngarða. Markmiðið er að líkja eftir náttúrulegum ferlum vatns eins og það var áður en byggingarframkvæmdir koma til. Notast er við landslagshönnun eins og læki og tjarnir í stað þess að leggja lagnir í jörð. Ofanvatninu er safnað og því leyft að síast í jörðu eins mikið og hægt er. Afgangnum er svo veitt í burtu og ýmsir mengunarvaldar hreinsaðir úr vatninu.

Ávinningur af blágrænum ofanvatnslausnir eru margskonar en helst má nefna:

· Gróður á þökum, tjarnir og svelgir draga í sig ofanvatn (regn og snjó) og geta seinkað eða komið í veg fyrir of-álag á fráveitukerfi.

· Ofanvatnslausnir styðja við heilbrigt, fallegt og grænt umhverfi í nærumhverfinu sem jafnframt hefur jákvæð áhrif á mannlíf.

· Aukinn gróður í byggðu umhverfi styður við markmið um líffræðilega fjölbreytni og eykur staðbundið plöntu- og dýralíf.

· Ofanvatnslausnir er einn liður í því að aðlagast loftslagsbreytingum en samkvæmt vísindanefnd um loftslagsbreytingar verður úrkoma tíðari á höfuðborgarsvæðinu og auknar líkur á álagi á innviði eins og fráveitukerfi.

Af vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is

Myndina tók Írís Þórarinsdóttir af ofanvatnslausn í Englandi.