Olíumengaður jarðvegur fannst við framkvæmdir í Elliðaárdal

14. maí 2020 - 18:20

Við framkvæmdir í Elliðaárdal í dag kom verktaki á vegum Veitna niður á mannvirki í jörðinni sem ekki var vitað af við Rafstöðvarveg rétt við lagnastokkinn sem liggur yfir árnar neðarlega í dalnum. Talið er að um gamlan, steyptan olíutank sé að ræða. Tankurinn, sem í reyndist vera olíumengaður jarðvegur, er í aðeins 15-20m fjarlægð frá árbakka Elliðaáa. Vitað var að á þessu svæði gæti möglulega fundist mengaður jarðvegur en ekkert í líkingu við það magn er fannst í dag. Olíuslys á þessum stað getur verið grafalvarlegt mál fyrir viðkvæmt lífríkið í dalnum og ánum og var því brugðist hratt við og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur kallað á staðinn. Stangveiðifélagi Reykjavíkur, sem á ríkra hagsmuna að gæta í Elliðaám, var gert viðvart um fundinn sem og Fiskistofu og Hafrannsóknarstofnun.

Í dag var unnið að því að koma olíumenguðum jarðveginum frá svæðinu undir stjórn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem stýrir aðgerðum á vettvangi. Starfsfólk Veitna veitir alla þá aðstoð og stuðning sem þörf er á en innihald tanksins er flutt í Sorpu sem sér um förgun þess. Ekki náðist að tæma tankinn i dag þar sem Sorpa tekur ekki við efnum á kvöldin og verður verkinu því fram haldið á morgun. Ljóst er að kostnaður af atvikinu er umtalsverður og hleypur á milljónum króna.

Veitur hafa í sumar lagt lagnir yfir Elliðaárdal og undir Elliðaár. Þessum framkvæmdum hafa fylgt ítarlegir skilmálar frá Hafrannsóknarstofnun og hefur þeim verið fylgt vel eftir sem og fyrirmælum um vinnu við vatnsverndarsvæði. Starfsfólk Veitna, verktakar og eftirlitsaðilar með verkinu brugðust því hratt og rétt við þegar tankurinn, og það sem í honum er, kom í ljós.