Um 200 störf sköpuð með auknum fjárfestingum Veitna

28. maí 2020 - 11:33

Á stjórnarfundi Veitna þann 8. apríl sl. voru samþykktar aðgerðir til að bregðast við þeim afleiðingum sem Covid-19 faraldurinn hefur haft á atvinnulíf landsins. Veitur ætla að sýna samfélagslega ábyrgð í verki og auka fjárfestingar í mannaflsfrekum verkefnum með það að leiðarljósi að viðhalda atvinnustigi í landinu eins og kostur er. Gert er ráð fyrir að hátt í 200 störf skapist vegna þessara framkvæmda.

Samþykkt var að auka fjárfestingar Veitna um samtals 2 milljarða króna á árinu 2020. Jafnframt var samþykkt að stefna að því að auka fjárfestingar á árinu 2021 um allt að 4 milljarða króna en endanleg ákvörðun um aukningu fjárfestinga á árinu 2021 kemur til afgreiðslu við gerð fjárhagsspár í haust. Þessar fjárfestingar bætast við áður fyrirhugaðar fjárfestingar Veitna sem nema um 9 milljörðum kr. árlega. Veitur munu því fjárfesta fyrir samtals 11 milljarða króna á þessu ári og líklega 14 milljarða króna árið 2021.

Mannaflsfrekar framkvæmdir í veitukerfum

Áætlaðar viðbótarframkvæmdir í m.kr.

Sveitarfélag 2020 2021 Samtals
Grundarfjörður 60 0 60
Stykkishólmur 0 70 70
Borgarbyggð 340 100 440
Akranes 220 400 620
Höfuðborgarsvæðið 870 2.470 3.340
Hveragerði 280 570 850
Rangárþing ytra 130 220 350
Ölfus 100 210 310
Samtals 2.000 4.040 6.040

 

Í Hveragerði verður varmaskiptistöð hitaveitu stækkuð sem auka mun til muna afhendingaröryggi heits vatns til íbúa og fyrirtækja í bænum. Veitur munu einnig á næstunni hefjast handa við byggingu nýrrar 500 m2 starfsstöðvar sem í nýju iðnaðarhverfi Hveragerðis í Vorsabæ en hún mun þjóna starfsemi fyrirtækisins á Suðurlandi. 

Í Borgarbyggð er áformað að bora nýja borholu vatns við Grábrók og auka lýsingu á neysluvatni auk þess sem endurbætur verða gerðar á vatnsbóli við Hvanneyri. Hitaveituframkvæmdir felast í endurnýjun safnlagna hitaveitu við Deildartungu og endurnýjun á Deildartunguæð við Grjóteyri og Hvanneyri. Mikil uppbygging hefur verið í fráveitu í Borgarbyggð á síðustu árum og verður nú farið í að tengja síðustu húsin í bænum við hana. Gert er ráð fyrir að þessar framkvæmdir kosti 440 m.kr.

Á Akranesi er í bígerð að taka upp nýtt vatnsból og byggð verður ný starfsstöð Veitna á Vesturlandi. 620 m.kr. verður varið í þessi verkefni. 

Í Grundarfirði verður sett lýsingartæki við vatnsból og reistar girðingar til að tryggja gæði neysluvatns. Einnig verður farið í viðhald á vatnstanki.  Áætlað er að þessi verkefni kosti um 60 m.kr.
Afla á viðbótarvatns í Stykkishólmi og koma upp varavatnsbóli fyrir bæinn. Það kostar 70 m.kr. 

Að auki verður farið í ýmis minni verkefni til að bæta rekstraröryggi og þjónustu, efla vatnsvernd og tryggja auðlindir til framtíðar. 

Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna: 

 „Við erum afar stolt og ánægð með að Veitur geta lagt sín lóð á vogarskálarnar og aukið umsvif í hagkerfinu nú þegar hin lamandi hönd covid veirunnar hefur farið yfir landið. Þessar fjárfestingar okkar munu bæta dreifikerfi vatns- rafmagns- og fráveitu á starfssvæði Veitna. Verkefnin munu fjölga störfum  og samhliða auka samkeppnishæfni atvinnulífs og tryggja betri lífsgæði íbúa til framtíðar.“