Gæðastefna

Stefna Veitna er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti.

Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun liggja til grundvallar í allri starfseminni. Lífsferilshugsun felur í sér heildarferilinn allt frá upplifun viðskiptavinar, upplýsingagjöf og förgun á líftíma. Unnið er með hliðsjón af öryggi, hagkvæmni og vistspori.

Veitur leggja sérstaka áherslu á:

  • virðisaukandi þjónustu
  • faglega verkefnastjórnun
  • hagkvæma viðhalds- og eignastjórnun
  • skjala- og upplýsingastjórnun
  • notkun á tækni til að auka virði og hagkvæmni
  • öruggt neysluvatn

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu Veitna og sett fram til samræmis við eigendastefnu OR.

 

[Stefna lögð fram á stjórnarfundi 20.05.2022]