Matvælaöryggisstefna

Veitur tryggja alltaf aðgengi að heilnæmu neysluvatni og leggja sérstaka áherslu á eftirtalda þætti:

  • Að vera með eftirlit, vöktun og forvarnir til að draga úr líkum á að vatnið mengist.
  • Að áhættugreina mikilvæga eftirlitsstaði og tryggja að greiningar verði gerðar í hvert sinn sem einhver breyting (nýir verkferlar, tæki, búnaður, efni, veitusvæði eða ytri þættir) á sér stað sem getur haft áhrif á öryggi og heilnæmi neysluvatnsins.
  • Að vera með stýringar allt frá ákomusvæðum til neytenda til þess að draga úr líkum á því að vatn spillist.
  • Að þjálfa starfsfólk og þjónustuaðila til þess að vinna að öruggri vatnsöflun og dreifingu.
  • Að fylgja stjórnvaldskröfum sem gerðar eru varðandi matvælaöryggi og öðrum kröfum sem fyrirtækið hefur ákveðið að uppfylla.
  • Að stuðla að enn frekari samvinnu við hagsmunaaðila.
  • Að vinna að stöðugum umbótum matvælaöryggisstjórnunarkerfisins.

Matvælaöryggisstefnan byggir á gildum og heildarstefnu Veitna.