Bezpieczeństwo

  • Trzeba upewnić się, czy wtyczka do ładowania lub terminal mają uziemienie.
     
  • Wyłącznik różnicowoprądowy musi być typu A lub B, nie może być typu AC.
     
  • Podwykonawcy instalacji muszą posiadać wystarczająca wiedzę na temat ładowania samochodów elektrycznych – Szkoła Rafiðnaðarskólinn oferuje szkolenie dla specjalistów.
     
  • Na stronie Mannvirkjastofnun można znaleźć informacje o ładowaniu samochodów elektrycznych i instalacjach elektrycznych.