Energia geotermalna w liczbach

Ciekawe dane statystyczne na temat energii geotermalnej.

Długość kanałów 3066 km
Liczba aktywnych odwiertów 78 szt.
Liczba stacji/budynków 74 szt.
Liczba studni ok. 3.000 szt.
Liczba zbiorników / ich objętość całkowita 26 szt. / 100.000m3
Roczna dystrybucja (ze sprzedażą hurtową) 89,9 milionów m3
Średnie zużycie gospodarstwa domowego 4-5 ton (m3) na każdy m2