Obszar dystrybucyjny

Nasz obszar dystrybucyjny znajduje się głównie w okręgu stołecznym, a także na południu i zachodzie kraju. System dystrybucyjny jest bardzo duży i składa się z kanałów i linii o łącznej długości ponad 9.000 km, równej odległości z Reykjaviku do Szanghaju. W mieście oraz na terenach wiejskich można napotkać wiele naszych obiektów: stacje transformatorowe i rozdzielcze, odwierty, zbiorniki, stacje pompowe, studnie, hydranty, latarnie oraz oczyszczalnie ścieków.

  • Dostarczamy energię geotermalną w okręgu stołecznym i 16 innych miejscach na południu i zachodzie kraju. 66% mieszkańców Islandii otrzymuje od nas gorącą wodę.
  • Prowadzimy dystrybucję energii elektrycznej w 6 gminach.
  • Nasze wodociągi znajdują się w 12 miejscach, a oprócz tego dostarczamy wodę do dwóch gmin. Nasza woda dociera do ponad połowy mieszkańców Islandii.
  • Zarządzamy systemami kanalizacji w trzech gminach.

Obszar dystrybucyjny