Ogólny rachunek za energię

Ile energii zużywa moje gospodarstwo domowe?

Na Moich konto możesz znaleźć realne zużycie energii twojego gospodarstwa domowego w formie graficznej i porównać ze średnim zużyciem podobnego gospodarstwa.

Polecamy sprawdzenie tej strony. Możesz również wpisać informacje o …, rozmiarze i wieku domu/mieszkania oraz ilości osób w domu/mieszkaniu i obliczyć, ile energii zużywa porównywalne gospodarstwo na Islandii.

Jak wygląda typowy rachunek?

Wezwanie do zapłaty i rachunki - przykłady z opisami (PDF do ściągnięcia)

Rachunek rozliczeniowy

Raz w roku klienci otrzymują rachunek rozliczeniowy zgodny z odczytem, za ciepłą wodę i prąd. Rachunek ten ma zweryfikować wcześniejsze szacunkowe zużycie.

W chwili gdy otrzymamy nowszy odczyt licznika, po wystawieniu ostatniego rachunku, wyślemy tobie rachunek rozliczeniowy. Będzie to w rzeczywistości rachunek rozliczeniowo-szacunkowy, ponieważ będzie on rozliczał zużycie od ostatniego odczytu, jak również szacował zużycie do końca danego okresu rozliczeniowego.

Rachunek szacunkowy

Nasi klienci otrzymują tak zwany rachunek szacunkowy za ciepłą wodę i prąd przez 11 miesięcy w roku. Wysokość rachunków szacunkowych obliczana jest na podstawie historii zużycia. Zawsze wysyłamy rachunki szacunkowe. Jedynie w przypadkach, kiedy dostaniemy informacje o odczycie licznika po wystawieniu ostatniego rachunku, wtedy wysyłamy rachunek rozliczeniowy.

Wystawiane przez nas rachunki rozliczeniowe odzwierciedlają z reguły rzeczywiste zużycie. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, prosimy o wysłanie nam odczytu licznika za pośrednictwem naszej strony usługowej - “Moje strony”. Następnie otrzymasz od nas rachunek rozliczeniowy, a rachunek szacunkowy będzie lepiej odzwierciedlał zużycie.

Równy podział

Zużycie ciepłej wody jest zmienne w różnych porach roku. Przyjęliśmy zasadę, równego podziału kosztów szacunkowych w ciągu całego roku niezależnie od pory roku. W ten sposób opłaty są równe każdego miesiąca, przez co wydatki rodzinne również nie wahają się pomiędzy miesiącami.

  • Klienci otrzymują rachunki w okresie pomiędzy 10 a 15 dniem każdego miesiąca. Wszystkie rachunki można znaleźć na Moich konto.
  • Termin płatności rachunków za energię przypada na 5 dzień każdego miesiąca. Termin płatności jest taki sam jak ostateczny termin płatności.
  • Opłaty na rachunku za energię elektryczną muszą zawierać jasny opis kosztów związanych z dystrybucją, przesyłem i wyrównaniem zgodne z obowiązującym prawem.
  • Na rachunku za energię elektryczną znajduje się następujące wyjaśnienie:
    Opłata dystrybucyjna jest to opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz obsługę Veitur. Opłata za przesył jest opłatą za obsługę Landsnet, która zarządza siecią wysokiego napięcia. Zgodnie z ustawą nr 98/2004 opłata wyrównawcza wpływa na konto Skarbu Państwa jako wyrównanie kosztów zużycia energii między częściami kraju.
  • Zgodnie z ustawą nr 98/2014 opłata wyrównawcza wpływa na konto Skarbu Państwa jako wyrównanie kosztów zużycia energii między częściami kraju. Opłata doliczana jest do kosztów dystrybucji, a nie do części sprzedażowej (na przykład ON).

Cennik prąd.

Jednostki pomiarowe

Prąd mierzony jest w kilowatogodzinach, woda w metrach sześciennych, a ilość odprowadzanych ścieków oblicza się na podstawie powierzchni kwadratowej domu.