Przejęcie sieci

Przyłącze doprowadzające wodę lub odprowadzające ścieki należy zazwyczaj do właściciela domu lub do Veitur. Jeżeli dane przyłącze należy do właściciela domu, to może on ubiegać się o przejęcie go przez Veitur.

Przejęcie przyłącza wodociągowego (po islandzku) 

Przejęcie przyłącza kanalizacyjnego (po islandzku)