Ścieki

Co znajduje się w ściekach?

Przez system ścieków przechodzi wszystko, co jest spłukiwane z toalety, woda spływająca z prysznica, wanny, zlewów, pralek i innych urządzeń domowych wykorzystujących ciepłą lub zimną wodę. Ciepła woda z ogrzewająca domy stanowi dużą część ścieków i jest to różnica w porównaniu ze ściekami w wielu miejscach za granicą. W starszych dzielnicach miasta system ścieków pobiera również wodę deszczową i inne wody powierzchniowe. W latach 60. XX wieku zaczęto budować podwójny system odprowadzania wód powierzchniowych do morza inną drogą niż ściekami.

Przepompownie, rozmieszczone w wielu częściach wybrzeża, odprowadzają ścieki do oczyszczalni w Ánanaust w Klettagarður, gdzie są oczyszczane i pompowane około 4 km do zatoki Faxaflói.

Jak działają przepompownie?

  1. Pompy ściekowe pompują wszystkie ścieki w normalnych warunkach.
  2. Stacje pomp wody deszczowej wspomagają przepompownie, gdy występują duże opady, wtedy rozcieńczone ścieki wpływają do morza.
  3. W wypadku gdy  te oprzyrządowania nie działają, otwiera się zawór awaryjny, uwalniając ścieki do morza.
  4. Awaryjne zawory wylotowe są zaprojektowane tak, aby nie dopuścić by ścieki wpływały do domów, jeśli stacje pomp ulegną awarii. System ścieków ma zapewnić wpływanie ścieków do morza, a nie do domów.

W normalnych warunkach przepompownie są w stanie wypompować wszystkie ścieki, które do nich wpływają. Przy silnych opadach lub mrozie stacje czasami nie są w stanie poradzić sobie z objętością ścieków, wtedy uruchamiane są stacje pomp wody deszczowej i nadmiar rozcieńczonych ścieków jest  przepompowana ponad 200 metrów wgłąb morza.

Ile zanieczyszczeń jest w ściekach pompowanych do morza?

Wiele czynników wpływa na zanieczyszczenie ścieków, które wpływają do morza. Oczywiście ważne są takie czynniki, jak objętość, czas przepływu do morza, w jakim stopniu ścieki mieszane są z gorącą wodą i wodą powierzchniową, jak również od pogody i prądów morskich.

Jak długo może trwać zanieczyszczenie wybrzeża?

Bakterie E.coli słabo lub w ogóle nie rozmnażają się w wodzie. Światło słoneczne niszczy E. coli, dlatego możemy się spodziewać, że zanieczyszczenie E. coli spadnie szybko. Pogoda ma wpływ na długość trwania zanieczyszczenia.

Kto informuje o tym, że ścieki trafiły do morza?

W takim wypadku wysyłamy zgłoszenie do Inspektoratu Sanitarnego w Reykjaviku/ Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Zamieszczamy również informację na stronie internetowej i Facebooku Veitur.

Inspektorat Sanitarny w Reyjaviku stoi na straży zanieczyszczenia wybrzeży. Wyniki pomiarów można znaleźć tutaj.

Jeśli pomiary Inspektoratu wskazują na istnienie jakiegokolwiek ryzyka związanego z zanieczyszczeniem, wydawane jest ostrzeżenie.

Okres życia bakterii E.coli według pór roku
Miesiąc Czas życia bakterii T90
Styczeń 9 godz.
Luty 8 godz.
Marzec 5 godz.
Kwiecień 4 godz.
Maj 3 godz.
Czerwiec 1 godz.
Lipiec 2 godz.
Sierpień 3 godz.
Wrzesień 5 godz.
Październik 8 godz.
Listopad 9 godz.
Grudzień 10 godz.
Źródło: Biuro​ Vatnaskil 1991, 1992, 1994, 1996, 1999