Ślad węglowy

Ślad węglowy produktów i usług mówi nam o ilości emisji gazów cieplarnianych spowodowanej produkcją i konsumpcją. Dlatego im mniejszy jest ślad węglowy, tym mniejszy wpływ produktu lub usługi na zmiany klimatu i globalne ocieplenie. Ślad węglowy produkcji energii jest zwykle mierzony emisją dwutlenku węgla na jednostkę wyprodukowanej energii lub ilością gramów CO2 na kilowatogodzinę energii elektrycznej i ciepła.

Zakres 1 (Umfang 1) - emisja bezpośrednia: emisja z pojazdów, urządzenia niskotemperaturowe Veitur.
Zakres 2 (Umfang 2) - emisja pośrednia: zużycie ciepła i prądu oraz straty energii w systemie dystrybucji.
Zakres 3 (Umfang 3) - emisja pośrednia: odpady, emisja podwykonawców przy pracach budowlanych, podróże lotnicze pracowników, dojazdy pracowników do i z pracy.

Oblicz swój ślad węglowy

Klienci OR mogą obliczyć swój ślad węglowy na podstawie zużycia ciepła i prądu zakupionego w Veitur i Orka náttúra. W tabeli poniżej znajdują się ilorazy obliczenieniowe dla klientów OR, którzy chcą oszacować swój ślad węglowy w zakresie 2. 

Iloraz obliczeniowy klientów w zakresie 2 2015 2016 2017 2018 Jednostki
Z powodu zakupu ciepłej wody 214,23 179,49 162,12 162,12 gCO2-odpowiedniki/m3
Z powodu zakupu prądu                9,80 8,30 7,50 7,40 gCO2-odpowiedniki/kWh

 

Ślad węglowy ogrzewaniu

Emisja na wyprodukowaną jednostkę (g CO2/m3)

 

Emisja CO2 razem

 

Ślad węglowy wody

Emisja na wyprodukowaną jednostkę (g CO2/m3)

 

Emisja CO2 razem

 

Ślad węglowy dystrybucji prądu

Emisja na wyprodukowaną jednostkę (g CO2/m3)

 

Emisja CO2 razem

 

Ślad węglowy ścieków

Emisja na wyprodukowaną jednostkę (g CO2/m3)

 

Emisja CO2 razem

 

Ślad ogólny razem Veitur

Emisja CO2 razem