Środowisko

Ochrona wody

Dla Veitur bardzo ważne jest zapewnienie mieszkańcom czystej wody pitnej na terenach, które obsługujemy. Myślimy nie tylko o najbliższej przyszłości, ale również o tej dalekiej. Systematycznie przeprowadzane są działania zapobiegawcze i kontrola w celu zapewnienia dobrej jakości wody. Heiðmörk jest głównym obszarem pobierania wody przez Veitur dla obszaru stołecznego. Woda pobierana jest z czystych, surowych wód gruntowych. Ruch pojazdów silnikowych na drodze przebiegającej przez obszar ochronnym jest duży. Również zabudowania z różnego rodzaju działalnością budzą nasz niepokój. Mieszkańcy muszą mieć świadomość tego, jak ważne są reguły ochrony obszarów ujęć wody pitnej. Czysta woda do picia blisko obszarów zamieszkania jest niezastąpionym skarbem, który należy chronić w każdy możliwy sposób.

Zrównoważone zużycie

Około połowa ciepłej wody dystrybuowanej przez Veitur pochodzi z obszarów o niskiej temperaturze. Bardzo ważna jest dla nas, nieprzerwana praca nad tym, aby wydobycie wody z obszarów wodnych o niskiej temperaturze nie zredukowało możliwości wydobycia wody z tych obszarów w przyszłości. Poprzez pomiar wysokości wody i jej temperatury w odwiertach obserwujemy, jak obszar wydobycia reaguje na zużycie. Obszary wodne o niskiej temperaturze na terenie stołecznym są wykorzystywane równomiernie i nieprzerwanie. Wszystko wskazuje na to, że możliwe jest utrzymanie obecnego zużycia przez okres nieokreślony, jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Podobne pomiary dokonywane są poza obszarem stołecznym. Wyniki kontroli Inspekcji Pracy w minionych latach wskazują na dobry stan większości obszarów wodnych o niskiej temperaturze w obszarze stołecznym i Islandii Wschodniej i Południowej, którymi zarządza Veitur. Konieczne jest zwiększenie wydajności na kilku obszarach wodnych o niskiej temperaturze. Praca ta jest aktualnie w toku.

Monitorowanie jakości

Woda: Inspekcja sanitarna raz w roku pobiera próbki  ze wszystkich obszarów wodnych Veitur do badania mikrobiologicznego zgodnie z rozporządzeniem o jakości wody pitnej.

Prąd: W celu obserwacji systemu dystrybucji prądu Veitur, corocznie przeprowadzane są pomiary napięcia, aby sprawdzić czy spełnia on wymogi jakości napięcia zgodnie z rozporządzeniami i standardami.

Ścieki: Inspekcja sanitarna corocznie pobiera próbki wzdłuż linii brzegowej, w celu obserwacji zanieczyszczenia ściekami. Dodatkowo pobierane są próbki z obszarów rozcieńczania narażonych na zanieczyszczenie ściekami. Co kilka lat przeprowadzane są szczegółowe badania obszarów odprowadzania ścieków, aby zbadać wpływ ścieków na jakość wody morskiej.

Ogrzewanie: Veitur zabezpiecza mieszkańcom na obszarze dystrybucji wodę do ogrzewania o jakości zgodnej z normami przedsiębiorstwa oraz tymi zawartymi w ustawach i rozporządzeniach.