System dystrybucji prądu

Nasz system dystrybucji połączony jest z systemem przesyłu Landsnet przez trzy stacje elektroenergetyczne na terenie obszaru stołecznego w Korpa, Geitháls i Hnoðraholt. Stamtąd prąd przesyłany jest przez kabel wysokiego napięcia do dziesięciu stacji transformatorowych na całym obszarze. Następnie system rozprowadza prąd do około tysiąca stacji rozdzielczych, a z kolei z nich do skrzynek rozdzielczych na ulicach, których wygląd dobrze znamy. Ze skrzynek prąd doprowadzany jest przyłączem do użytkownika.