System dystrybucji wody

Woda czerpana jest ze źródeł i przesyłana do stacji pompowych i zbiorników. Ze stacji pompowych woda przesyłana jest do hydrantów i domostw. Ze zbiorników woda płynie do hydrantów i domostw. Jeśli różnica wysokości pomiędzy zbiornikami a domostwami jest niewystarczająca, to woda dostarczana jest do użytkowników ze stacji pompowej.