Veitur TV

Nie ma potrzeby ogrzewania całego świata

Ochrona wód

Porady o prądzie

Porady o ciepłej wodzie

Porady o zimnej wodzie

Porady o ściekach

Porady o hot poty

Call before you dig - 516 6000

Do you know what you can flush down your toilet?

Zmorą kanalizacji

Jak przesłać odczyt?

Jak odczytać stan licznika?

Rachunki

Zgłoszenie przeprowadzki

Veitur's electricity supply system in the capital area

The wastewater system in the capital area

Water distribution in the capital area

Water used in industry

O Veitur

Heating - Source and distribution