Zarząd

Zarząd Veitur składa się z następujących członków:  prezes, Ágúst Þorbjörnsson, Bjarni Freyr Bjarnason, Guðni Axelsson oraz Sólrún Kristjánsdóttir. Zastępuje Bára Jónsdóttir oraz Reynir Guðjónsson.

Guðrún Erla Jónsdóttir

Guðrún Erla Jónsdóttir

Guðrún Erla Jónsdóttir, ukończyła B.Sc. z turystyki i zarządzania na Uniwersytecie Islandzkim w 2004 i Uniwersytecie w San Diego. Naukę kontynuowała na Syddansk Universitet w Odense, gdzie uzyskała tytuł magistra marketingu i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Islandzkiego w 2006. Guðrún Erla pracowała jako kierownik biura Orkuveita w Húsavík do 2008 roku, następnie jako dyrektor zarządzająca przedsiębiorstwa, a od 2015 roku pracuje dla OR. cji. Równolegle z pracą w OR, Guðrún Erla robi doktorat, gdzie bada zarządzanie ryzykiem i wynikającą z polityki rolę zarządu.

Ágúst Þorbjörnsson

Ágúst Þorbjörnsson

Ágúst Þorbjörnsson

Bára Jónsdóttir

Bára Jónsdóttir

Bára Jónsdóttir, prawnik w OR, w 2012 ukończyła studia prawnicze (mag.jur.) na Uniwersytecie Islandzkim. W 2013 uzyskała licencję prawnika.  Od ukończenia studiów do 2014 roku pracowała dla rady likwidacyjnej  banku inwestycyjnego Frjalsyn i SPRON Następnie podjęła pracę w Islandzkim Banku Centralnym, a w 2015 dołączyła do Orkuveita Reykjavíkur. Bára jest również członkiem zarządu Islandzkiego Związku Zawodowego Prawników.

Ásgeir Westergren

Bjarni Freyr Bjarnason

Bjarni Freyr Bjarnason, asystent dyrektora finansowego Urzędu Nadzoru Finansowego na Islandii, ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Islandzkim w 1999 r. Pracował w Borgarendurskoðun jako konsultant i kierownik działu audytu przedsiębiorstw Miasta Reykjavik w latach 1997-2001, a następnie był dyrektorem ekonomicznym Miasta Reykjavik. Od 2006 roku, Bjarni dołączył do OR. W OR najdłużej pracował na polu ekonomii jako ekspert, kierownik działu i dyrektor, a od 2015 roku jest asystentem dyrektora finansowego OR.

Guðni Axelsson

Guðni Axelsson

Guðni Axelsson jest specjalistą inżynierii zasobów geotermalnych oraz kierownikiem wydziału nauczania i rozwoju w Islandzkim Instytucie Badawczym Energii (ÍSOR). W 1985 roku zdobył tytuł doktora geofizyki na Oregon State University w Stanach Zjednoczonych. Po studiach Guðni był zaangażowany w badania nad zasobami geotermalnymi zarówno na Islandii, jak i w innych krajach. Skupiał się głównie na obliczeniach modelowych, kontroli aplikacji, sterowania długoterminowego korzystania ze złóż oraz na zrównoważony rozwój. Guðni od dłuższego czasu uczy w Szkole Geotermalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych mieszczącej się w Reykjaviku. Jest również profesorem goszczącym na Wydziale Inżynierii i Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Islandii (HÍ), lecz uczy także w Uniwersytecie w Reykjaviku (HR).

Hera Grímsdóttir

Sólrún Kristjánsdóttir

Sólrún Kristjánsdóttir, wiceprezes, jest dyrektorem ds. personalnych OR. Stopień licencjata pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Islandii w roku 1998, a stopień magistra z zarządzania strategicznego na tym samym uniwersytecie w 2004 roku. Pracę w OR rozpoczęła w 2004 roku w dziale ds. personalnych, od 2006 zajmowała organizacją rozwoju zawodowego pracowników, a w roku 2012 została dyrektorem ds. personalnych. Zanim Sólrún podjęła pracę w OR, pracowała jako nauczyciel i doradca w państwowym ośrodku terapeutycznym dla młodzieży Stuðlar.

Reynir Guðjónsson

Reynir Guðjónsson

Reynir Guðjónsson jest kierownikiem ds. bezpieczeństwa OR. Posiada bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Przez wiele lat pracował w Stołecznej Straży Pożarnej i był także  kierownikiem jakości oraz przedstawicielem ds. bezpieczeństwa w RioTinto-Alcan. Przez około dwa lata pracował również jako przedstawiciel ds. zapobiegania w firmie ubezpieczeniowej VÍS.

Regulamin pracy zarządu Veitur