Zarząd

Zarząd Veitur składa się z następujących członków: Sólrún Kristjánsdóttir prezes, Ágúst Þorbjörnsson, Bára Jónsdóttir, Bjarni Freyr Bjarnason oraz Guðni Axelsson. Zastępuje Reynir Guðjónsson.

Sólrún Kristjánsdóttir

Sólrún Kristjánsdóttir

Sólrún Kristjánsdóttir, wiceprezes, jest dyrektorem ds. personalnych OR. Stopień licencjata pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Islandii w roku 1998, a stopień magistra z zarządzania strategicznego na tym samym uniwersytecie w 2004 roku. Pracę w OR rozpoczęła w 2004 roku w dziale ds. personalnych, od 2006 zajmowała organizacją rozwoju zawodowego pracowników, a w roku 2012 została dyrektorem ds. personalnych. Zanim Sólrún podjęła pracę w OR, pracowała jako nauczyciel i doradca w państwowym ośrodku terapeutycznym dla młodzieży Stuðlar.

Ágúst Þorbjörnsson

Ágúst Þorbjörnsson

Ágúst Þorbjörnsson

Bára Jónsdóttir

Bára Jónsdóttir

Bára Jónsdóttir

Bjarni Freyr Bjarnason

Bjarni Freyr Bjarnason

Bjarni Freyr Bjarnason

Guðni Axelsson

Guðni Axelsson

Guðni Axelsson jest specjalistą inżynierii zasobów geotermalnych oraz kierownikiem wydziału nauczania i rozwoju w Islandzkim Instytucie Badawczym Energii (ÍSOR). W 1985 roku zdobył tytuł doktora geofizyki na Oregon State University w Stanach Zjednoczonych. Po studiach Guðni był zaangażowany w badania nad zasobami geotermalnymi zarówno na Islandii, jak i w innych krajach. Skupiał się głównie na obliczeniach modelowych, kontroli aplikacji, sterowania długoterminowego korzystania ze złóż oraz na zrównoważony rozwój. Guðni od dłuższego czasu uczy w Szkole Geotermalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych mieszczącej się w Reykjaviku. Jest również profesorem goszczącym na Wydziale Inżynierii i Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Islandii (HÍ), lecz uczy także w Uniwersytecie w Reykjaviku (HR).

Reynir Guðjónsson

Reynir Guðjónsson

Reynir Guðjónsson jest kierownikiem ds. bezpieczeństwa OR. Posiada bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie. Przez wiele lat pracował w Stołecznej Straży Pożarnej i był także  kierownikiem jakości oraz przedstawicielem ds. bezpieczeństwa w RioTinto-Alcan. Przez około dwa lata pracował również jako przedstawiciel ds. zapobiegania w firmie ubezpieczeniowej VÍS.

Regulamin pracy zarządu Veitur