Verðskrá fráveitu

Verðskrá gildir frá 01.01.2019

Samkvæmt 14. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitu er heimilt að innheimta fráveitugjöld af öllum fasteignum þar sem tenging er fyrir hendi við mörk fasteignar.

Fráveitugjöld eru undanþegin virðisaukaskatti.

Fráveitugjöld

Svæði Sveitarfélag Fast gjald Grunnur Fermetragjald Grunnur
Veitusvæði I Reykjavík 10.994 kr/matseining/ári 424,35 kr/m2/ár
Veitusvæði II Akranes 10.994 kr/matseining/ári 424,35 kr/m2/ár
Veitusvæði III Borgarbyggð 14.567 kr/matseining/ári 562,18 kr/m2/ár

Heimilt er að innheimta sérstakt aukagjald ef frárennsli frá gjaldskyldum aðila er svo mengað að það leiði til sérstakra aðgerða fráveitunnar, svo sem sértækrar hreinsunar eða breytinga í kerfinu. Er þá innheimtur raunkostnaður sem hlýst af viðkomandi aðgerð.

Skýringar: 

  • Fráveitugjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu og fermetragjaldi eftir stærð samkvæmt fasteignaskrá. Heimilt er að reiknað sé af flatarmáli allra mannvirkja á fasteign í samræmi við ofangreind lög.
  • Fyrir fasteignir í landi Krosslands í Hvalfjarðarsveit gildir sama gjald og á Akranesi.
  • Álögð fráveitugjöld nema að hámarki 0,5 % af fasteignamati viðkomandi eignar.
  • Gjalddagar álagðra fráveitugjalda er 2. virkur dagur mánaðar. Álagning í upphafi árs deilist í 9 greiðslur frá febrúar til október. Hægt er að óska eftir einum gjalddaga sem þá er 2. júní.
  • Heimilt er Veitum að gjaldfella álagningu ársins verði greiðslufall á einum eða fleiri reikningum álagning-arinnar.

Tengigjöld

Sveitarfélag Svæði Tengigjald1 Grunnur
Reykjavík Norðlingaholt 372.859 kr/lóð
Reykjavík Ný hverfi, þar sem tengingar eru til staðar inn á lóð 425.551 kr/lóð

¹Verðin miðast við tvöfalda 150 mm tengingu við lóðamörk og fyrstu tengingu inn á lóð, lóðarhafar greiða raunkostnað fyrir umframtengingar og stærri tengingar.
Fyrir stakar lóðir, þar sem tenging er ekki til staðar t.d. vegna þéttingar byggðar, greiðir lóðarhafi raun-kostnað af nýrri tengingu við virkt fráveitukerfi.
Hafi lóðarhafi eða verktaki á hans vegum lagt tengingu undir eftirliti Veitna greiðir hann fyrir tengistút við safnkerfi 81.567 kr/lóð.

Skýringar: 

  • Tengigjöldin miðast við byggingarvísitölu desember 2018 (141,6) og uppfærast 1. hvers mánaðar miðað við þá vísitölu.
  • Sé óskað eftir fleiri tengingum inn á lóð greiðist það sérstaklega.
  • Tengigjöld á Akranesi og í Borgarbyggð eru innheimt af viðkomandi sveitarfélagi.