Verðskrá fráveitu

Verðskrá gildir frá 01.01.2018

Samkvæmt 14. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitu er heimilt að innheimta fráveitugjöld af öllum fasteignum sem tengdar eru eða munu tengjast fráveitu sveitarfélags.

Fráveitugjöld eru undanþegin virðisaukaskatti.

Fráveitugjöld

Svæði Sveitarfélag Fast gjald Grunnur Fermetragjald Grunnur
Veitusvæði I Reykjavík 10.567 kr/matseining/ári 407,87 kr/m2/ár
Veitusvæði II Akranes 10.567 kr/matseining/ári 407,87 kr/m2/ár
Veitusvæði III Borgarbyggð 14.001 kr/matseining/ári 540,34 kr/m2/ár

Heimilt er að innheimta sérstakt aukagjald ef frárennsli frá gjaldskyldum aðila er svo mengað að það leiði til sérstakra aðgerða fráveitunnar, svo sem sértækrar hreinsunar eða breytinga í kerfinu. Er þá innheimtur raunkostnaður sem hlýst af viðkomandi aðgerð.

Skýringar: 

  • Fráveitugjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu og fermetragjaldi eftir stærð samkvæmt fasteignamati. Heimilt er að reiknað sé af flatarmáli allra mannvirkja á fasteign í samræmi við ofangreind lög.
  • Fyrir fasteignir í landi Krosslands í Hvalfjarðarsveit gildir sama gjald og á Akranesi.
  • Álögð fráveitugjöld nema að hámarki 0,5 % af fasteignamati viðkomandi eignar.
  • Gjalddagar álagðra fráveitugjalda er 2. virkur dagur mánaðar. Álagning í upphafi árs deilist í 9 greiðslur frá febrúar til október. Hægt er að óska eftir einum gjalddaga sem þá er 2. júní.
  • Heimilt er Veitum að gjaldfella álagningu ársins verði greiðslufall á einum eða fleiri reikningum álagning-arinnar.

Tengigjöld

Sveitarfélag Svæði Tengigjald1 Grunnur
Reykjavík Norðlingaholt 358.378 kr/lóð
Reykjavík Úlfarsárdalur (1. og 2. áfangi) 409.020 kr/lóð
Reykjavík Reynisvatnsás 409.020 kr/lóð
Reykjavík Svæði sunnan Sléttuvegar 409.020 kr/lóð

 ¹Verðin miðast við tvöfalda 150 mm tengingu við lóðamörk.
Tengigjöld fyrir stakar lóðir í öðrum hverfum en tilgreind eru hér fyrir ofan taka mið af gerð, lengd og stærð tengingar. Lóðarhafi ber raunkostnað af nýrri tengingu við virkt fráveitukerfi.
Hafi lóðarhafi eða verktaki á hans vegum lagt tengingu undir eftirliti Veitna greiðir hann fyrir tengistút við safnkerfi 78.399 kr/lóð.

Skýringar: 

  • Tengigjöldin miðast við byggingarvísitölu desember 2017 (136,1) og uppfærast 1. hvers mánaðar miðað við þá vísitölu.
  • Sé óskað eftir fleiri tengingum inn á lóð greiðist það sérstaklega.
  • Tengigjöld á Akranesi og í Borgarbyggð eru innheimt af viðkomandi sveitarfélagi.