Þjónustugjöld

Verðskrá gildir frá 01.04.2019

Texti Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk Grunnur
Seðilgjald 193   239 kr.
Tilkynningar- og greiðslugjald 92   114 kr.
Aukaálestur 5.127 5.691 6.357 kr.
Skipting orkureiknings 1 2.726 3.026 3.380 kr./ári
Tímaraðamæling 2 80   105,40 kr./dag
Tímaraðamæling án Netorkusendingar 40   49,60 kr./dag
Innheimtuviðvörun 3        
Lokunargjald 6.408 7.113 7.946 kr.
Lokunargjald fyrir lokun að beiðni notanda. Fyrir sumarhús, endurkoma vegna tengingar eða útkall v/ búnaðar notanda 4 18.494 20.528 22.933 kr.
Gjald fyrir opnun utan dagvinnutíma 5 18.494 20.528 22.933 kr.
Gjald fyrir innheimtuaðgerð þar sem nauðsynlegt er að grafa niður á heimæð 6 327.236 363.232 405.773 kr.

Skýringar:

1 Frá 15. sept. 2015 gildir þetta einungis um veitur sem skipt var fyrir þann tíma. Þessi þjónusta er ekki lengur í boði.
2 Gjald fyrir tímaraðamælingu sem raforkunotandi óskar eftir og mældur afltoppur er undir 100 kW.
3 Innheimtugjöld miðast við heimildir samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 37/2009. Innheimtubréf eru send út 20, 40 og 65 dögum eftir gjalddaga.
4 Lokunargjald ef notandi óskar eftir tímabundinni lokun.
  Gjald fyrir endurkomu þegar umsækjandi hefur ekki uppfyllt sín skilyrði við áhleypingu.
  Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun sem reynist vera í búnaði húseiganda.
  Sé leitað eftir þjónustu utan dagvinnutíma reiknast 55% álag.
5 Gjald fyrir opnun sem óskað er eftir að verði framkvæmd utan dagvinnutíma.
6 25% álag reiknast á innheimtuaðgerð utan þéttbýlis.