Þjónustugjöld

Verðskrá gildir frá 01.07.2021

Texti Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk Grunnur
Seðilgjald 203   252 kr.
Tilkynningar- og greiðslugjald 67   83 kr.
Aukaálestur 5.386 5.978 6.679 kr.
Skipting orkureiknings 1 2.864 3.179 3.551 kr./ári
Tímaraðamæling 2 89,31   110,74 kr./dag
Tímaraðamæling án Netorkusendingar 42,03   52,12 kr./dag
Innheimtuviðvörun 3 820     kr.
Lokunargjald 6.732 7.472 8.348 kr.
Lokunargjald fyrir lokun að beiðni notanda. Fyrir sumarhús, endurkoma vegna tengingar eða útkall v/ búnaðar notanda 4 19.430 21.567 24.093 kr.
Gjald fyrir opnun utan dagvinnutíma 5 19.430 21.567 24.093 kr.
Gjald fyrir innheimtuaðgerð þar sem nauðsynlegt er að grafa niður á heimæð 6 350.972 389.579 435.205 kr.

Skýringar:

1 Frá 15. sept. 2015 gildir þetta einungis um veitur sem skipt var fyrir þann tíma. Þessi þjónusta er ekki lengur í boði.
2 Gjald fyrir tímaraðamælingu sem raforkunotandi óskar eftir og mældur afltoppur er undir 100 kW.
3 20 dögum eftir gjalddaga. Innheimtugjöld miðast við heimildir í reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar.
4 Lokunargjald ef notandi óskar eftir tímabundinni lokun.
  Gjald fyrir endurkomu þegar umsækjandi hefur ekki uppfyllt sín skilyrði við áhleypingu.
  Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun sem reynist vera í búnaði húseiganda.
  Sé leitað eftir þjónustu utan dagvinnutíma reiknast 55% álag.
5 Gjald er tekið fyrir opnun sem er framkvæmd eftir klukkan 16:30 
6 25% álag reiknast á innheimtuaðgerð utan þéttbýlis.