Verðskrá vatnsveitu

Verðskrá gildir frá 01.04.2018

Samkvæmt 6. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 er heimilt að leggja á fasteign almennt vatnsgjald hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign. Mannvirki telst tengt vatnsveitu þegar heimæð hefur verið tengd frá vatnsveitulögn í vatnsinntak notanda.

Sala á köldu vatni er undanþegin virðisaukaskatti.

Almenn vatnsnotkun:

Svæði Tegund Kr. Grunnur
Reykjavík og Akranes Fastagjald 4.925 kr/matseining/ár
Fermetragjald 191,12 kr/m2/ár
Álftanes og Stykkishólmur Fastagjald 6.163 kr/matseining/ár
Fermetragjald 239,14 kr/m2/ár
Grundarfjörður Fastagjald 6.413 kr/matseining/ár
Fermetragjald 282,28 kr/m2/ár
Borgarbyggð og Úthlíð Fastagjald 7.032 kr/matseining/ár
Fermetragjald 309,52 kr/m2/ár

Skýringar:

  • Vatnsgjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu og fermetragjaldi eftir stærð samkvæmt fasteignaskrá.
  • Bílskúrar og sambærilegt húsnæði á sömu lóð er undanþegið fastagjaldi.
  • Vatnsgjald er miðað við byggingavísitölu og uppfærist skv. henni í desember ár hvert.
  • Vatnsgjaldið fer aldrei yfir 0,5 % af fasteignamati.
  • Fyrir vatnsveitur í sumarhúsabyggðum verður árlegt vatnsgjald þó að lágmarki kr. 33.037.
  • Veitum er heimilt að gjaldfella álagningu ársins verði greiðslufall á einum eða fleiri reikningum álagningarinnar.
  • Fyrirtæki greiða notkunargjald auk vatnsgjalds, skv. lögum (7. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004)
Tegund Kr. Grunnur
Notkunargjald 32,95 kr/m3
Byggingavatn 152,20 kr/dag

Skýringar:

  • Notkunargjald er miðað við byggingarvísitölu og uppfærist skv. henni á 3ja mánaða fresti.
  • Heimilt er að innheimta notkunargjald samkvæmt áætlun, ef ekki er unnt að koma við mælingu.
  • Byggingavatn er aðgangur að vatni til byggingaframkvæmda eða skammtímanotkunar og uppfærist skv. byggingarvísitölu á 3ja mánaða fresti.

Fast gjald á fyrirtæki, háð stærð mælis

Stærð mælis Fastagjald Fast gjald fyrir brunna1 Grunnur
15 mm 39,24 130,93 kr/dag
20 mm 39,93 131,65 kr/dag
25 mm 51,40 143,12 kr/dag
32 mm 57,60 149,32 kr/dag
40 mm 69,32 161,06 kr/dag
50 mm 84,77 176,54 kr/dag
65 mm 114,37 205,86 kr/dag
80 mm 221,89 313,83 kr/dag
??100 mm og stærri 233,30 325,26 kr/dag

Skýringar:

Fast gjald stendur fyrir föstum kostnaði óháðum notkun. Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.

1Verðlagning byggir á 2. ml. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. Gildir fyrir afhendingu vatns í brunni þar sem skráð fasteign er ekki til staðar.

Verðskrá sjóveitu

Inntak (mm) Heimæðagjald (kr.) Fastagjald (kr/dag) Breytilegt gjald (kr/m3)
25-40 493.678 240,17 114,37
50-75 1.110.776 600,47 114,37
90-110 2.098.133 960,71 114,37

Skýringar:

Sjóveita er aðeins í boði á takmörkuðu svæði í næsta nágrenni við sjóveitulögn sem lögð hefur verið.
Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.