Verðskrá vatnsveitu | Veitur

Verðskrá vatnsveitu

Verðskrá gildir frá 01.10.2017

Samkvæmt 6. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 er heimilt að leggja á fasteign almennt vatnsgjald hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign. Mannvirki telst tengt vatnsveitu þegar heimæð hefur verið tengd frá vatnsveitulögn í vatnsinntak notanda.

Sala á köldu vatni er undanþegin virðisaukaskatti.

Almenn vatnsnotkun:

Svæði Tegund Kr. Grunnur
Reykjavík og Akranes Fastagjald 5.235 kr/matseining/ár
Fermetragjald 203,15 kr/m2/ár
Álftanes Fastagjald 5.896 kr/matseining/ár
Fermetragjald 228,77 kr/m2/ár
Stykkishólmur Fastagjald 6.135 kr/matseining/ár
Fermetragjald 270,04 kr/m2/ár
Borgarbyggð, Grundarfjörður og Úthlíð Fastagjald 6.727 kr/matseining/ár
Fermetragjald 296,10 kr/m2/ár

Skýringar:

  • Vatnsgjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu og fermetragjaldi eftir stærð samkvæmt fasteignamati.
  • Bílskúrar og sambærilegt húsnæði á sömu lóð er undanþegið fastagjaldi.
  • Vatnsgjald er miðað við byggingavísitölu og uppfærist skv. henni í desember ár hvert.
  • Vatnsgjaldið fer aldrei yfir 0,5 % af fasteignamati.
  • Fyrir vatnsveitur í sumarhúsabyggðum verður árlegt vatnsgjald þó að lágmarki kr. 31.605.
  • Veitum er heimilt að gjaldfella álagningu ársins verði greiðslufall á einum eða fleiri reikningum álagningarinnar.
  • Fyrirtæki greiða notkunargjald auk vatnsgjalds, skv. lögum (7. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004)
Tegund Kr. Grunnur
Notkunargjald 32,01 kr/m3
Byggingavatn 147,86 kr/dag

Skýringar:

  • Notkunargjald er miðað við byggingarvísitölu og uppfærist skv. henni á 3ja mánaða fresti.
  • Heimilt er að innheimta notkunargjald samkvæmt áætlun, ef ekki er unnt að koma við mælingu.
  • Byggingavatn er aðgangur að vatni til byggingaframkvæmda eða skammtímanotkunar og uppfærist skv. byggingarvísitölu á 3ja mánaða fresti.

Fast gjald á fyrirtæki, háð stærð mælis

Stærð mælis Fastagjald Fast gjald fyrir brunna1 Grunnur
15 mm 38,12 127,20 kr/dag
20 mm 38,80 127,90 kr/dag
25 mm 49,94 139,04 kr/dag
32 mm 55,96 145,07 kr/dag
40 mm 67,34 156,47 kr/dag
50 mm 82,35 171,51 kr/dag
65 mm 111,11 200,00 kr/dag
80 mm 215,57 304,89 kr/dag
100 mm og stærri 226,66 315,99 kr/dag

Skýringar:

Fast gjald stendur fyrir föstum kostnaði óháðum notkun. Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.

1Verðlagning byggir á 2. ml. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. Gildir fyrir afhendingu vatns í brunni þar sem skráð fasteign er ekki til staðar.

Verðskrá sjóveitu

Inntak (mm) Heimæðagjald (kr.) Fastagjald (kr/dag) Breytilegt gjald (kr/m3)
25-40 479.614 233,33 111,11
50-75 1.079.132 583,36 111,11
90-110 2.038.361 933,35 111,11

Skýringar:

Sjóveita er aðeins í boði á takmörkuðu svæði í næsta nágrenni við sjóveitulögn sem lögð hefur verið.
Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.

Hollráð

Hengjum þvottinn út á snúru þegar tækifæri gefst