Verðskrá vatnsveitu | Veitur

Verðskrá vatnsveitu

Verðskrá gildir frá 01.01.2018

Samkvæmt 6. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 er heimilt að leggja á fasteign almennt vatnsgjald hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign. Mannvirki telst tengt vatnsveitu þegar heimæð hefur verið tengd frá vatnsveitulögn í vatnsinntak notanda.

Sala á köldu vatni er undanþegin virðisaukaskatti.

Almenn vatnsnotkun:

Svæði Tegund Kr. Grunnur
Reykjavík og Akranes Fastagjald 5.472 kr/matseining/ár
Fermetragjald 212,36 kr/m2/ár
Álftanes Fastagjald 6.163 kr/matseining/ár
Fermetragjald 239,14 kr/m2/ár
Stykkishólmur Fastagjald 6.413 kr/matseining/ár
Fermetragjald 282,28 kr/m2/ár
Borgarbyggð, Grundarfjörður og Úthlíð Fastagjald 7.032 kr/matseining/ár
Fermetragjald 309,52 kr/m2/ár

Skýringar:

  • Vatnsgjald samanstendur af fastagjaldi á hverja matseiningu og fermetragjaldi eftir stærð samkvæmt fasteignamati.
  • Bílskúrar og sambærilegt húsnæði á sömu lóð er undanþegið fastagjaldi.
  • Vatnsgjald er miðað við byggingavísitölu og uppfærist skv. henni í desember ár hvert.
  • Vatnsgjaldið fer aldrei yfir 0,5 % af fasteignamati.
  • Fyrir vatnsveitur í sumarhúsabyggðum verður árlegt vatnsgjald þó að lágmarki kr. 33.037.
  • Veitum er heimilt að gjaldfella álagningu ársins verði greiðslufall á einum eða fleiri reikningum álagningarinnar.
  • Fyrirtæki greiða notkunargjald auk vatnsgjalds, skv. lögum (7. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004)
Tegund Kr. Grunnur
Notkunargjald 32,76 kr/m3
Byggingavatn 151,31 kr/dag

Skýringar:

  • Notkunargjald er miðað við byggingarvísitölu og uppfærist skv. henni á 3ja mánaða fresti.
  • Heimilt er að innheimta notkunargjald samkvæmt áætlun, ef ekki er unnt að koma við mælingu.
  • Byggingavatn er aðgangur að vatni til byggingaframkvæmda eða skammtímanotkunar og uppfærist skv. byggingarvísitölu á 3ja mánaða fresti.

Fast gjald á fyrirtæki, háð stærð mælis

Stærð mælis Fastagjald Fast gjald fyrir brunna1 Grunnur
15 mm 39,01 130,16 kr/dag
20 mm 39,70 130,88 kr/dag
25 mm 51,10 142,28 kr/dag
32 mm 57,26 148,45 kr/dag
40 mm 68,91 160,12 kr/dag
50 mm 84,27 175,51 kr/dag
65 mm 113,70 204,66 kr/dag
80 mm 220,59 312,00 kr/dag
??100 mm og stærri 231,94 323,36 kr/dag

Skýringar:

Fast gjald stendur fyrir föstum kostnaði óháðum notkun. Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.

1Verðlagning byggir á 2. ml. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. Gildir fyrir afhendingu vatns í brunni þar sem skráð fasteign er ekki til staðar.

Verðskrá sjóveitu

Inntak (mm) Heimæðagjald (kr.) Fastagjald (kr/dag) Breytilegt gjald (kr/m3)
25-40 490.793 237,77 113,70
50-75 1.104.285 596,96 113,70
90-110 2.085.872 955,10 113,70

Skýringar:

Sjóveita er aðeins í boði á takmörkuðu svæði í næsta nágrenni við sjóveitulögn sem lögð hefur verið.
Gjöldin eru uppfærð á 3ja mánaða fresti í samræmi við byggingarvísitölu.

Hollráð

Göngum vel um vatnsverndarsvæði - þar liggja mikil verðmæti