Verð­skrár

Athugaðu að öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Verðskrá hitaveitu

Verðskrá gildir frá 01.01.2024

Notkunargjald

TaxtiTegundVeitusvæðiKr.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
H1A-CEiningaverðSala í þéttbýli174,483,49197,55kr/m3
J1A-CEiningaverðSala í dreifbýli230,264,61260,71kr/m3

Skýringar:

 • Taxtarnir gilda fyrir alla húshitun, almenna heimilisnotkun og snjóbræðslur. Sérmæld snjóbræðsla ber þó 24% vsk.
 • Heitt vatn er selt samkvæmt rúmmetra mælingu.
 • Ekki er veittur afsláttur vegna takmörkunar á afhendingu heits vatns.
 • Veitum er ekki skylt að veita afslátt af sölu heits vatns vegna lágs hitastigs þess á afhendingarstað enda geri Veitur þær ráðstafanir sem má ætlast til af þeim til að halda hitastiginu í eðlilegu horfi.
 • Sækja skal skriflega um alla taxta aðra en ofangreinda taxta.
 • Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu. Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar.

Fast verð í þéttbýli

TaxtiTegundStærð mælisKr.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
H1AFast verðA: 15 mm til 20 mm57,531,1565,13kr/dag
H1BFast verðB: 25 mm til 50 mm120,202,40136,09kr/dag
H1CFast verðC: 65 mm og stærri243,574,87275,77kr/dag

Fast verð í dreifbýli

TaxtiTegundStærð mælisKr.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
J1AFast verðA: 15 mm til 20 mm65,131,3073,74kr/dag
J1BFast verðB: 25 mm til 50 mm135,752,72153,70kr/dag
J1CFast verðC: 65 mm og stærri274,765,50311,09kr/dag

Skýringar:

 • Fast verð er hluti af almennum taxta og í öllum öðrum samningum þar sem selt er samkvæmt mæli.
 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði og er háð stærð mælis. Gjaldinu er dreift jafnt niður á tímabil reikninga.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu. Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar.

Notkunargjald (gróðurhús og sundlaugar)

TaxtiTegundTegundKr.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
H3A-CEiningaverðGróðurhús87,211,7498,73kr/m3
H4A-CEiningaverðSundlaugar87,211,7498,73kr/m3


Skýringar:

Taxtar H3 og H4 eru ekki forgangsvatn. Gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.

H4 taxtinn gildir fyrir sundlaugar, set- og vaðlaugar. Heimilt er að tengja baðvatn þessum taxta ef sundlaugin er aðalþáttur starfseminnar.

H3 taxtinn gildir fyrir gróðurhús sem framleiða garðyrkjuafurðir í atvinnurekstri.

Taxtar H3 og H4 verða aðeins tímabundið í boði.

Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2,0% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Notkunargjald (snjóbræðsla, fiskeldi, íþróttavellir og iðnaðarvatn)

TaxtiTegundTegundKr.2% skatturMeð 24% vsk.Grunnur
V1A-CEiningaverðSnjóbræðsla174,483,49220,68kr/m3
V2A-CEiningaverðFiskeldi87,211,74110,30kr/m3
V3A-CEiningaverðÍþróttavellir, utanhúss131,022,62165,71kr/m3
V4A-CEiningaverðIðnaðarvatn í framleiðsluferla87,211,74110,30kr/m3


Skýringar:

 • Taxtar V1 til V4 eru ekki forgangsvatn og gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.
 • V1 taxtinn gildir fyrir sértengd snjóbræðslukerfi.
 • V2 taxtinn gildir fyrir fiskeldisfyrirtæki í framleiðslu.
 • V3 taxtinn gildir fyrir upphitaða íþróttavelli utanhúss.
 • V4 taxtinn gildir fyrir atvinnustarfsemi sem nýta heitt vatn beint í framleiðsluferla. Taxtinn gildir í engum tilfellum fyrir húshitun eða kranavatn.
 • Taxtar V2, V3 og V4 verða aðeins tímabundið í boði.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Snjóbræðsla, framrásarvatn (aðeins í þéttbýli)

TaxtiTegundKr. án vsk2% skatturMeð 24% vsk.Grunnur
 Fast verð730,8914,62924,43kr/dag
S1Einingaverð101,412,03128,27kr/m3

Skýringar:

 • Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til.
 • Skilyrði að GSM-samband til fjarmælingar sé til staðar á afhendingarstað.
 • Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknarblöðum sem Veitur leggja til.
 • Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2,0% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Snjóbræðslutaxti, framrásarvatn með flatargjaldi (aðeins í þéttbýli)

TAXTITEGUNDKr.2% skatturMEÐ 24% VSK.GRUNNUR
 Fast verð730,8914,62924,43kr/dag
S12Einingaverð101,412,03128,27kr/m3
DaggjaldFyrir hvern m2 snjóbræðsluflatar0,220,0040,27kr/m2

Skýringar:

Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til. Skilyrði að GSM-samband til fjarmælingar sé til staðar á afhendingarstað.

Taxtinn miðast við að tvöfalt dreifikerfi sé til staðar hjá kaupanda. Daggjaldið er á hvern m² snjóbræðsluflatar. Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknarblöðum sem Veitur leggja til. Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Hemlataxtar - dreifbýli

DreifbýliTaxtiGrunnurKR.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
Hemlataxti H1Fast verðKr. á dag fyrir 3 mínútulítra425,558,51481,81kr/dag
Hemlataxti H1EiningaverðKr/dag pr. mín. lítra umfram 3 ltr.85,101,7096,35kr/dag

Skýringar:

Gildir fyrir frístundahús á svæðum Austurveitu, Grímsnesveitu, Hlíðaveitu, Ölfusveitu, Skorradalsveitu, Munaðarnesveitu og Norðurárdalsveitu. Hitaveituvatn til frístundahúsa er selt um hemil til takmörkunar á rennsli. Mínútulítri táknar það rennsli sem gefur 1 lítra af vatni á 1 mínútu. Innifalið í grunnverði eru 3 mínútulítrar, sem er minnsta magn sem afhent er til sumarhúsa. Hægt er að sækja um aukið vatnsmagn hvenær sem er en umsókn um minnkun er aðeins framkvæmd mánuðina apríl og maí ár hvert. Hugsanlegt er að svæðisbundið sé ekki nægt vatn til að verða við óskum um að kaupa aukið vatnsmagn. Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar. Sérstakur skattur í ríkissjóð er 2% af smásöluverði. Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar.

Verðskrá fyrir Rangárveitu dreifbýli

Samkvæmt reglugerð nr. 10/2012 um breytingu á reglugerð nr. 297/2006, um Orkuveitu Reykjavíkur með síðari breytingum, nær veitusvæði fyrirtækisins til Hellu og Hvolsvallar og nærliggjandi sveita, eins og það veitusvæði er skilgreint í samningi frá 25. janúar 2005 milli Orkuveitu Reykjavíkur, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra og Ásahrepps. Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar um Orkuveitu Reykjavíkur segir einnig að í þeim tilvikum þar sem á veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur gilda mismunandi taxtar í þéttbýli og dreifbýli skal skilgreining á milli þéttbýlis og dreifbýlis fylgja því hvernig viðkomandi sveitarfélag skilgreinir þéttbýli á aðalskipulagi. Eftirfarandi verð gilda eingöngu fyrir dreifbýli á því svæði sem framangreindur samningur tekur til. Önnur ákvæði verðskrárinnar, s.s. um heimlagnir gilda einnig á því svæði eftir því sem við á.

Mæld notkun

TaxtiTegundVeitusvæðiKr.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
J1A-CEiningarverðSala í dreifbýli230,264,61260,71kr/m3

Fast verð

TaxtiTegundStærð mælisKr.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
J1AFast verðA: 15 mm til 20 mm65,131,3073,74kr/dag
J1BFast verðB: 25 mm til 50 mm135,752,72153,70kr/dag
J1CFast verðC: 65 mm og stærri274,765,50311,09kr/dag

Íbúðarhús -blandaður taxti

TaxtiTegundGrunnurKr.2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
HR5Fast verðGrunndagverð74,411,4984,25kr/dag
HR5EiningaverðKr/dag pr. mín.lítra84,911,7096,14kr/dag
HR5EiningaverðNeysluvatn um rennslimæli221,664,43250,96kr/m3

Hemlataxti - dreifibýli

Taxti TegundGrunnurKr2% skatturMeð 11% vsk.Grunnur
H1Fast verðKr. á dag fyrir 3 mínútulítra425,558,51481,81kr/dag
H1EiningarverðKr/dag pr. mín.lítra umfram 85,101,7096,35kr/dag

Hvernig getum við aðstoðað þig?