Verð­skrár

Athugaðu að öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Verðskrá rafveitu

Verðskrá fyrir raforkudreifingu

Verðskrá gildir frá 01.06.2023

 • Virðisaukaskattur af raforku reiknast 24%. Sérmæld raforka til húshitunar ber þó 11% virðisaukaskatt.
 • Jöfnunargjald reiknast af raforkudreifingu í samræmi við lög nr. 98/2004.

Almenn orkunotkun

TaxtiAlmenn notkunDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
A1DFast verð35,64  35,6444,19kr/dag
A1DOrkuverð4,571,950,416,938,59kr/kWh

Skýringar:

 • Taxti A1D gildir fyrir alla almenna notkun að 500A. Taxti A2D gildir fyrir einmælingu húsnæðis sem er upphitað með raforku og hefur sömu einingaverð en 85% orkunotkunar bera 11% virðisaukaskatt og 15% notkunar bera 24% virðisaukaskatt.
 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði óháð orkunotkun. Gjaldinu er dreift jafnt niður á tímabil reikninga.
 • Notendur með 501 A eða stærri tengingu verða færðir yfir á afltaxta 1. apríl 2023. Notendum gefst kostur á að minnka tengingar í 500A eða lægra óski þeir eftir því.

Afl- og orkunotkun (skilyrt fyrir 501A og stærri):

TaxtiAfl og orkunotkun, lágspennaDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
B1DFast verð209,00  209,00259,16kr/dag
B1DAflverð30,76  30,7638,14kr/kW/dag
B1DOrkuverð0,711,950,413,073,81kr/kWh

TaxtiAfl og orkunotkun, háspennaDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
B4DFast verð1.385,61  1.385,611.718,16kr/dag
B4DAflverð26,70  26,7033,11kr/kW/dag
B4DOrkuverð0,601,950,412,963,67kr/kWh

TaxtiAfl og orkunotkun, 400 VDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
B6DFast verð13.988,52  13.988,5217.345,76kr/dag
B6DAflverð14,65  14,6518,17kr/kW/dag
B6DOrkuverð0,491,950,412,853,53kr/kWh

TaxtiAfl og orkunotkun, 11 kVDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
B7DFast verð13.988,52  13.988,5217.345,76kr/dag
B7DAflverð12,72  12,7215,77kr/kW/dag
B7DOrkuverð0,411,950,412,773,43kr/kWh

TaxtiAfl og orkunotkun, 33 kVDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
B8DFast verð13.988,52  13.988,5217.345,76kr/dag
B8DAflverð8,14  8,1410,09kr/kW/dag
B8DOrkuverð0,281,950,412,643,27kr/kWh

Skýringar:

 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði, óháðum orkunotkun.
 • Aflverð er greitt fyrir mældar afleiningar, hvert kW afltopps meðalafl mælt í 60 mínútur. Ársuppgjör afltoppa er miðað við meðaltal fjögurra hæstu mánaðar toppa ársins.
 • Afltoppur að næturlagi frá kl.01:00 - kl 07:00 gildir 60%
 • Afltoppur frá júní til og með ágúst gildir 60%
 • Afltoppur í maí og september gildir 80%

Hæsti afsláttur gildir hverju sinni

Ef um er að ræða uppgjör fyrir hluta úr ári skal miða við hæsta topp á þrem mánuðum, meðaltal tveggja hæstu á sex mánuðum og meðaltal þriggja hæstu ef um er að ræða níu mánuði. Reikningsfært lágmarksafl er 30 kW.

Skilyrði fyrir því að notendur geti tengst samkvæmt töxtum B6D, B7D og B8D eru eftirfarandi: - Lágmarks afl 2 MW, lágmarks nýtingartími 7.000 stundir og lágmarks notkun þá 14 GWh. - Gengið frá langtímasamningi (a.m.k. 5 ár) og ákveðin orkunotkun tryggð („take or pay“). - Tengigjald ákvarðast með samningi sem tekur tillit til raunkostnaðar við tengingu. - Flutningur ýmist verið greiddur beint af viðskiptavini eða samkvæmt ofangreindum taxta og gildir þessi verðskrá þar sem Veitur tengjast Landsneti á 132 kV.

Aflnotkun ómæld:

4,26

TaxtiAlmenn notkunDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
B21DAflnotkun rofin50,3620,2474,8692,83kr/kW/dag

TaxtiAflnotkun órofinDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
B22DFast verð35,6435,6444,19kr/dag
B22DAflverð109,6846,809,84166,32206,24kr/kW/dag

Skýringar:

 • B21 er fyrir rofna aflnotkun. Roftími er breytilegur og fylgir dagsbirtu. Taxtinn er einungis fyrir götulýsingu sveitarfélaga og Vegagerðar og þær veitur sem tengjast því kerfi í dag. Ný götulýsing er sett á mæli.
 • B22 er fyrir órofna aflnotkun (t.d. umferðaljós og fjarskiptaskápa). Nýr búnaður er settur á mæli.
 • Reikningsfært afl miðast við uppsett afl.

Tímaháð orkunotkun

TaxtiTímataxti, lágspennaDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
T1DFast verð805,02  805,02998,22kr/dag
T1DLágverð1,991,950,414,355,39kr/kWh
T1DMiðverð3,721,950,416,087,54kr/kWh
T1DHáverð9,211,950,4111,5714,35kr/kWh

TaxtiTímataxti, háspennaDreifingFlutningurJöfnunargjaldSamtalsMeð 24% vskGrunnur
T1HDFast verð3.486,95  3.486,954.323,82kr/dag
T1HDLágverð1,741,950,414,105,08kr/kWh
T1HDMiðverð3,241,950,415,606,94kr/kWh
T1HDHáverð8,031,950,4110,3912,88kr/kWh

Skýringar:

Tímaháð orkunotkun verður lögð niður 1. janúar 2023. Núverandi notendur geta verið áfram á þessum taxta til 1. apríl 2023, eftir það geta þeir sem eru 500A eða undir valið afltaxta eða almenna taxta. Ef ekkert er valið færast þeir yfir á almennan taxta. Stærri notendur en 500A færast á afltaxta.

 • Fast verð er fyrir föstum kostnaði, óháðum orkunotkun. Um er að ræða árstaxta (almanaksár).
 • Lágverð gildistími: október - apríl kl. 21:00-09:00 og maí - september; allan sólarhringinn
 • Miðverð gildistími: nóvember - febrúar; virkir dagar kl. 13:00-17:00, helgar og frídagar* kl. 09:00-21:00, október, mars og apríl; - kl. 09:00-21:00.
 • Háverð gildistími: nóvember - febrúar; virkir dagar kl. 09:00-13:00 og 17:00-21:00, aðfangadagur og gamlársdagur kl. 09:00-13:00 og 17:00-21:00.

*Aðfangadagur og gamlársdagur teljast ekki til þessara frídaga og eru meðhöndlaðir eins og virkir dagar í desember.

Sérstakt ákvæði vegna rannsóknarverkefnisins Hlöðum betur

Hlöðum betur er rannsóknarverkefni sem hefur það að markmiði að kanna hvernig hægt er að dreifa álagi vegna rafbílahleðslu til þess að lækka toppa á álagstímum og nýta rafdreifikerfið betur. Þátttakendur í verkefninu, 150 talsins, fara á sérstaka verðskrá á meðan verkefninu stendur. Ákvæðið gildir einungis til hluta dreifingar í gjaldskránni og verður afslátturinn á bilinu 0 - 100% af orkuverði dreifingar. Tímaháður taxti ásamt afltaxta verða útfærðir í þessari verðskrá en einnig hefðbundinn taxti með mismunandi afslætti. Þessi afsláttur er veittur út frá því að lækkun afltoppa hjá þátttakendum í verkefninu og þ.a.l. betri nýting rafdreifikerfisins endurspegli lægri kostnað.