Náttúran kallar - þemadagar fráveitu

21. nóvember 2018 - 11:26

Í dag lifa á fimmta milljarð jarðarbúa án öruggs aðgangs að klósetti og þar af gengur hátt í milljarður manna örna sinna úti við. Um 80% af skólpi sem frá okkur mannfólkinu kemur flæðir því aftur út í umhverfið án þess að það sé meðhöndlað eða endurnýtt og mengar þar bæði vatn og jarðveg.  Áhrif þessa mikla magns af saur og þvagi hefur í för með sér víðtæk neikvæð áhrif, m.a.  á lýðheilsu, lífskjör, næringu, menntun og efnahag fólks um allan heim.

Líkan sem hermir olíuslys í nágrenni vatnsbóla

14. nóvember 2018 - 13:42

Verkfræðistofan Vatnaskil hefur þróað aðferðafræði við reikninga á dreifingu olíu í jarðvegi og grunnvatni. Veitur og Vatnaskil nýta nú þá vinnu til að setja upp líkan til að herma olíuslys sem kunna að verða í  nágrenni vatnsbóla Veitna í Heiðmörk. Líkanið tekur tillit til eðliseiginleika olíu og sýnir hvernig hún getur breiðst út, allt frá upptökum að vatnstökuholum, verði mengunarslys.  

Bilun á Deildartunguæð

13. nóvember 2018 - 14:11

Á ellefta tímanum í morgun varð bilun á Deildartunguæð rétt austan við Flókadalsá í Borgarfirði. Hitaveitulögnin flytur heitt vatn úr Deildartungu til Akraness og Borgarbyggðar. Lokað var fyrir vatnsrennslið um leið og bilunin uppgötvaðist og viðgerð stendur yfir. Truflun verður á afhendingu á heitu vatni til nokkurra bæja í Borgarbyggð vegna þessa en heitavatnsleysi á Akranesi, sem tilkynnt var um í morgun, er vegna óskylds viðhalds. Talsvert vatn úr æðinni rann í Flókadalsá og því hefur eftirlitsaðilum og viðkomandi veiðifélagi verið tilkynnt um atburðinn.

Lýsing á hluta kalda vatnsins

07. nóvember 2018 - 09:16

Veitur hefja á næstunni lýsingu á hluta af því kalda vatni sem höfuðborgarbúar fá úr vatnsbólunum í Heiðmörk. Með því er dregið úr líkum á því að jarðvegsgerlar, sem borist geta í grunnar borholur við sérstakar veðuraðstæður, berist í vatnsveituna. Vatn úr einni gjöfulli en grunnri borholu fer í gegnum lýsingarbúnað. Holan gefur um 100 lítra á sekúndu sem er um fimmtungur heildarframleiðslu vatnstökusvæðisins.

Grafið í kaldavatnslögn

30. október 2018 - 14:08

Við framkvæmdir verktaka gerðist það óhapp að grafið var í stofnlögn kalds vatns við Tanngarð, hús tannlæknadeildar Háskóla Íslands, um klukkan 13:00 í dag. Um er að ræða stóra lögn er fæðir Vesturbæ Reykjavíkur. Mikið vatn flæddi úr lögninni og hefur það valdið þrýstingslækkun í dreifikerfi kalda vatnsins í vestari hluta borgarinnar. Tilkynningar hafa borist um vatnsleysi á þessu svæði. 

Búið er að stöðva lekann og unnið er að því að ná þrýstingi í eðlilegt horf. 

Metnotkun á heitu vatni í september

11. október 2018 - 13:39

Metsala var á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu í september sé litið til áranna frá 2014. Þá fóru 5578 milljónir rúmmetra til viðskiptavina, bæði heimila og fyrirtækja en fyrra met var sett í septembermánuði árið 2016 þegar notkunin var 4804 milljónir rúmmetra.  Ástæðan er auðvitað tíðarfarið en haustið hingað til hefur verið áberandi kalt. September var ágætur framan af en síðustu 10 daga mánaðarins kólnaði talsvert.

Lokun á Bæjarhálsi

05. október 2018 - 13:48

Vegna tengingar heimaæðar í hitaveitu Veitna verður lokað fyrir umferð á Bæjarhálsi í báðar áttir milli Bitruháls og Höfðabakka frá kl.06:00 á laugardaginn. Reiknað er með því að lokunin standi til kl.18:00, mánudaginn 8. október. 
Grafa þarf þvert yfir götuna. Reynt verður eftir fremsta megni að hraða verkinu þannig að lokunin standi ekki lengur yfir en til mánudags. Aðkoma að Árbæ og Hálsum verður um hjáleiðir sem verða vel merktar.
 

Endurnýjun lagna á Akranesi

04. október 2018 - 09:25

Framkvæmd er nú hafin við Kalmanstorg á Akranesi þar sem Akranesbær endurnýjar hringtorgið og Veitur endurnýja allar lagnir samhliða því. Um er að ræða aðalinnkeyrsluna í bæinn. Reiknað er með að framkvæmdin standi fram í desember 2018 og verður Kalmansbraut lokuð á meðan. 

Hjáleið er um Akranesveg að Esjubraut.