Stefna

Veitur leggja grunn að lífsgæðum samfélagsins.

Image alt text

Jafnréttisstefna

Jafnréttisstefna er skuldbinding Veitna um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. Veitur leggja mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna Veitna miðar að því að meta einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Fyrirtækið vinnur markvisst að því:

  • Að starfskjör kynja séu jöfn.
  • Að jafna hlutfall kynja innan Veitna.
  • Að auka fjölbreytni innan fyrirtækja og hópa til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð, trúarbrögð, skoðanir, þjóðerni, kynþætti, litarhætti, efnahag, ætterni og stöðu að öðru leyti.
  • Að gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.
  • Að efla jafnréttismenningu starfsfólks Veitna.
  • Að efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.
  • Að vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreitni og kynferðislegri áreitni innan fyrirtækisins.
  • Að tryggja fjölbreytni innan hópa á öllum stigum ábyrgðar- og ákvarðanatöku innan fyrirtækisins og tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanir.
  • Að tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.

Veitur uppfylla kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um jafnréttismál.

Jafnréttisstefnan byggi á gildum og heildarstefnu Veitna og er sett fram til samræmis við eigendastefnu.

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 19.04.2023]

Heimsmarkmið 5: Jafnrétti kynjanna

Heimsmarkmið 8: Góð atvinna og hagvöxtur

Hvernig getum við aðstoðað þig?