Stefnur

Heildarstefna

Hlutverk Veitna er að þróa og byggja upp veitukerfi sem eru grundvöllur lífsgæða.

Lesa heildarstefnu Veitna

Áhættustefna

Meginmarkmið áhættustefnu er að tryggja að Veitur ásamt Vatns- og fráveitu geti sinnt grunnhlutverki sínu á sem hagstæðastan máta með lágmarksáhættu.

Lesa áhættustefnu Veitna

Gæðastefna

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu Veitna og er sett fram til samræmis við eigendastefnu.

Lesa gæðastefnu Veitna

Innkaupastefna

Við innkaup sé tekið tillit til öryggis-, heilbrigðis-, gæða- og umhverfissjónarmiða jafnt sem kostnaðar.

Lesa innkaupastefnu Veitna

Jafnréttisstefna

Jafnréttisstefna Veitna byggir á gildum og heildarstefnu Orkuveitu Reykjavíkur og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins. Stefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu og gildir fyrir alla starfsmenn.

Lesa jafnréttisstefnu Veitna

Mannauðsstefna

Veitur leggja áherslu á að beita markvissri mannauðsstjórnun til að starfsfólk fyrirtækisins nýtist sem best.

Lesa mannauðsstefnu Veitna

Matvælaöryggisstefna

Veitur tryggja alltaf aðgengi að heilnæmu neysluvatni

Lesa matvælaöryggisstefnu Veitna

Persónuverndarstefna

Öll meðferð Veitna á persónuupplýsingum lýtur lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem settar eru samkvæmt þeim.

Lesa persónuverndarstefnu Veitna

Siðareglur

Eitt af gildum Veitna er heiðarleiki. Heiðarleiki snýr að því hvernig við komum fram við viðskiptavini og hvert við annað, hvernig við störfum og hvernig við tryggjum gegnsæi í rekstri. Siðareglur okkar byggja á gildinu heiðarleika. 

Lesa siðareglur Veitna

Starfskjarastefna

Starfskjarastefnan hefur langtímahagsmuni samstæðunnar að leiðarljósi, og skal stuðla að stöðugleika í rekstri og uppbyggingu þekkingar.

Lesa starfskjarastefnu Veitna

Umhverfis- og auðlindastefna

Umhverfis- og auðlindastefnan er skuldbinding fyrirtækisins um stöðugar umbætur í umhverfismálum.

Lesa umhverfis- og auðlindastefnu Veitna

Upplýsingatæknistefna

Upplýsingatæknistefna varðar hagnýtingu á upplýsingatækni í starfsemi fyrirtækisins.

Lesa upplýsingatæknistefnu Veitna

Upplýsingaöryggisstefna

Upplýsingar eru mikilvæg verðmæti í starfsemi Veitna til ákvarðanatöku og framvindu ferla.

Lesa upplýsingaöryggisstefnu Veitna

Þjónustustefna

Veitur er framsækið þekkingar- og þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum og virkni samfélagsins. 

Lesa þjónustustefnu Veitna

Öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismál

Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi eru alltaf í forgrunni hjá Veitum. Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess

Lesa stefnu Veitna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum