Stefna

Veitur leggja grunn að lífsgæðum samfélagsins.

Upplýsingaöryggisstefna

Upplýsingaöryggisstefna

Upplýsingar eru mikilvæg verðmæti í starfsemi Veitna til ákvarðanatöku og framvindu ferla. Það er stefna Veitna í upplýsingaöryggismálum að upplýsingar séu réttar, tiltækar og trúnaðar1 gætt þar sem við á. Það gera Veitur með því að:

  • Finna og meðhöndla áhættu og vinna að stöðugum umbótum.
  • Treysta fólki og fela því umsjón með upplýsingaöryggi með því að efla vitund.
  • Verja gögn og tryggja trúnað.
  • Vinna með gögn þannig að þau skili sér á réttan vistunarstað, séu rétt, spillist ekki og að úr verði áreiðanlegar upplýsingar.
  • Notendur hafi auðveldan aðgang að upplýsingum sem þeir hafa þörf fyrir - Opið en öruggt.

Upplýsingaöryggisstefna Veitna byggir á gildum og heildarstefnu Veitna og er sett fram til samræmis við eigendastefnu samstæðu OR.

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 24.11.2022]